Ocenenia pre inovátorov

V októbri tohto roku sa v hoteli Saffron v Bratislave konal už štvrtý ročník najväčšej odbornej konferencie na tému transferu technológií na Slovensku – COINTT 2023. Najväčšie odborné fórum o transfere technológií COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer) sa stalo aj tento rok významnou súčasťou konferenčnej… pokračuj

Risk je zisk

Rozvoj vedy na úrovni tzv. veľkej vedy (big science) je drahý a ambiciózny. Výstavba nových výskumných ďalekohľadov môže stáť viac ako miliardu eur, robotická misia na Mars alebo Jupiter stojí dva-, ba aj trikrát viac, a veľké urýchľovače častíc sú ešte nákladnejšie. Tisíce výskumníkov z… pokračuj

Úspešná bioochrana

Vedci z Národného lesníckeho centra Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene a z Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici Andrej Kunca, Michal Lalík a Juraj Galko prišli na inovátorský spôsob biologickej ochrany sadeníc pred škodlivým hmyzom. Počas minuloročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku získali výskumníci… pokračuj

COINTT 2022

Podujatie COINTT, to je transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie aj podpora podnikania. Tieto široko orientované pojmy majú svoje špecifiká, vyvíjajú sa v čase. Každoročná konferencia je tak pre zainteresovaných príležitosťou zdieľať to najaktuálnejšie z daných oblastí. Najväčšia konferencia o transfere technológií na Slovensku –… pokračuj

Spájanie vedy a praxe

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou na tému ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie – COINTT 2022 – aj tento rok udelí ocenenie Cena za transfer technológií na Slovensku. Nosič biologicky aktívneho organizmu alebo nosič BAO – pod… pokračuj

Konferencia COINTT 2021

Akademické prostredie, veda a výskum, no i podnikanie fungujú na základe vlastných princípov. Aby mohli fungovať spoločne musia sa predovšetkým správne pochopiť. Potom sú to už významní partneri. Vedcom či výskumníkom ešte vždy chýbajú dostatočné informácie o dôležitosti ochrany duševného vlastníctva. No a podnikateľom sú… pokračuj