Ochrana morí je nevyhnutnosť

3-6 odpadvmoriNedávna správa európskej vedeckej rady EASAC a Spoločného výskumného centra Európskej únie uvádza, je nevyhnutné spoločne riadiť a spravovať morské a pobrežné zdroje. Len v globálnom spoločnom systéme sa dá dosiahnuť skutočná ochrana a udržateľné využívanie morí.Každý rok končí približne 10 miliónov ton odpadu vo svetových moriach a oceánoch. Plasty, ako sú fľaše z nápojov či tašky na jedno použitie, sú hlavnou zložkou odpadu v moriach. Pritom iba malá časť odpadu sa vznáša na hladine, alebo je vyplavená na pobrežie. Podľa Programu OSN pre životné prostredie je to asi 15 %. Ďalších 15 % zostáva vo vodnom stĺpci a 70 % na morskom dne. Vyše 40 % veľrýb, delfínov, korytnačiek a približne 36 % morských vtákov už prehltlo odpad. V žalúdkoch viac ako 90 % morských vtákov fulmarov, vyplavených mŕtvych na pobrežie Severného mora, sa našli plasty. Aj kalifornský nezávislý inštitút pre morský výskum Algalita zistil, že vzorky morskej vody obsahovali šesťkrát viac plastov než planktónu.

JK

foto pixabay