Odhalené tajomstvo

Caulerpa lentillifera, foto wikipédia/663highland

Jednou z najznámejších pochúťok okinawskej kuchyne je druh morských rias, ktorý je známy svojou príjemnou textúrou a chuťou. Táto morská riasa má namiesto listov zväzky malých zelených bublín, ktoré v ústach praskajú a uvoľňujú slanú chuť oceánu. Jedinečný tvar tejto riasy jej dal názov umi-budo alebo morské hrozno či hroznová riasa.
Riasa Caulerpa lentillifera je však unikátna z jedného dôvodu – hoci môže mať veľkosť až niekoľko desiatok centimetrov, stále ide len o jednu jedinú bunku. Má síce viacero jadier, no vnútorný priestor bunky nie je od seba oddelený nijakými stenami. Zaujímavé je aj to, že aj jediná bunka sa dokáže diferencovať a vytvárať obdobu stonky a listov mnohobunkových rastlín.
Prečo je to tak, sa rozhodli prebádať vedci z japonského Okinawského inštitútu vedy a techniky Graduate University. Náš výskum ukázal, že hoci ide o jednu bunku bez fyzických bariér, sú tu rozdiely v génovej expresii medzi listami a stonkami, uviedol vedúci štúdie Asuka Arimoto. Na základe analýzy aktuálne prebiehajúcej syntézy proteínov (mRNA) výskumníci zistili, že z 9 311 sledovaných génov je ich 1 027 viac exprimovaných v listoch a 1 129 zasa v stonkách. V listoch boli aktívnejšie gény spojené s fotosyntézou a dýchaním, v stonkách zase so syntézou všeobecných proteínov a replikáciou DNA. Listy sa teda sústreďujú na metabolizmus, stonky na rast, čo je obdobné ako pri vyšších rastlinách.
Podľa A. Arimota výsledky výskumu môžu zlepšiť metódy pestovania vyhľadávanej okinawskej pochúťky.

Zo stránky Science Daily spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 4/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre