Opioidné ostrovy mozgu

Priečna časť striata na štrukturálnom obraze MRI, foto wikipédia/Lindsay Hanford, Geoff B Hall

Prúžkované teleso alebo striatum je hlboká oblasť sivej hmoty vnútri hemisfér koncového mozgu a považuje sa za akési ústredie pre rozhodovanie a rozvoj rôznych závislostí. Tímu vedcov z Karolinska Institutet vo Švédsku pod vedením Konstantinosa Meletisa sa podarilo na myšiach vizualizovať organizáciu rôznych opioidných ostrovov v striate. Neurológovia sa takto dostali o krok bližšie k pochopeniu, ako je táto časť nášho mozgu riadiaca motiváciu a drogovú závislosť organizovaná na molekulárnej úrovni.
Vedci vytvorili molekulárnu 3D mapu nervových buniek, na ktoré sa zameriavajú opioidy, ako sú morfín a heroín, a ukázali, ako sú bunky v striate organizované. Naša mapa je základom pre nové pochopenie pravdepodobne najdôležitejšej mozgovej siete pre rozhodovanie a rozvoj závislosti. Môže prispieť k lepšiemu porozumeniu procesov a účinkov rôznych návykových látok na túto sieť, uviedol K. Meletis.
Na nájdenie molekulárneho kódu vedci použili sekvenovanie jednonukleovej RNA, metódu na štúdium malých rozdielov v jednotlivých bunkách a mapovanie expresie striatálneho génu. Výsledky poskytujú prvú demonštráciu molekulárnych kódov, ktoré rozdeľujú striatum do troch hlavných úrovní klasifikácie. S týmito novými poznatkami môžeme teraz začať analyzovať funkciu rôznych typov nervových buniek v rôznych molekulárne definovaných oblastiach. Je to prvý krok k priamemu definovaniu úlohy sietí pri kontrole rozhodovania a závislosti pomocou optogenetiky, uviedol K. Meletis. Podľa neho nové poznatky môžu tvoriť základ pre vývoj nových liečebných postupov založených na mechanickom porozumení mozgovej siete.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 2/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.