Oslava domácich talentov

Medzinárodná komisia na čele s nobelistom Michelom Mayorom vybrala na základe komplexného hodnotiaceho procesu tohtoročné laureátky a laureátov ocenenia ESET Science Award.

Laureáti ocenenia ESET Science Award. Zľava Matej Baláž, Daniela Ostatníková, Igor Lacík

Vo štvrtok 12. októbra si ocenenie už po piatykrát prebrali výnimočné vedecké a pedagogické osobnosti Slovenska. Ocenenie ESET Science Award vzdáva poctu vedkyniam a vedcom na Slovensku a vyzdvihuje ich úsilie a vedeckú či pedagogickú činnosť, ktorá má presah aj do iných oblastí života.

Výnimočné osobnosti

Laureátom kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku je Ing. Igor Lacík, DrSc., ktorý pôsobí v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied, v. v. i., v Bratislave, kde sa jemu aj jeho tímu darí nachádzať využitie polymérnych materiálov v liečbe cukrovky. Laureátom v kategórii Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov sa stal RNDr. Matej Baláž, PhD., ktorý sa v Ústave geotechniky SAV, v. v. i., v Košiciach venuje tzv. mechanochémii, teda chémii bez rozpúšťadiel. Prvenstvo v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania získala prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prednostka Fyziologického ústavu a prodekanka pre medzinárodné vzťahy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa vo svojom výskume venuje príčinám vzniku autizmu.

Do medzinárodnej komisie po boku astrofyzika a nositeľa Nobelovej ceny Michela Mayora zasadla aj Anne Leriche, výskumná pracovníčka a profesorka, Maria Grazia Valsecchi, onkologička pôsobiaca v Taliansku, Dominique Bonvin, profesor pôsobiaci vo Švajčiarsku, a Jan Konvalinka, český biochemik.

Prínos pre všetkých

Predseda medzinárodnej komisie Michel Mayor, ktorý na slávnostnom galavečere odovzdal ocenenie v hlavnej kategórii, po finálnom zasadnutí komisie ocenil potenciál vedy na Slovensku: Gratulujem všetkým laureátkam a laureátom ocenenia ESET Science Award, ako aj všetkým finalistkám a finalistom, ktorí nám ukázali, že Slovensko je domovom veľkých vedeckých talentov. Dnes oslavujeme nielen ich prácu, ale aj nádej a možnosti, ktoré veda prináša nám všetkým. Pripomínajú nám, že veda je cesta bez konca a jej potenciál nepozná hranice. Ich vášeň, tvrdá práca a oddanosť sú inšpiráciou pre nás všetkých.
O laureátke v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania rozhodla komisia zložená zo zástupcov slovenských univerzít. Laureátky a laureáti všetkých troch kategórií boli vybraní na základe náročných kritérií, medzi ktoré patria aj aktuálne vedeckovýskumné výsledky a publikácie, merateľné scientometrické údaje, zapojenie sa do medzinárodných vedeckých projektov, ale aj komunikácia a popularizácia vedeckých poznatkov, spolupráca s inými vedeckými odbormi a ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov.

Veda bez hraníc

Ocenenie ESET Science Award je náš spôsob, ako vyjadriť uznanie mimoriadnym vedeckým osobnostiam. Téma Veda bez hraníc zdôrazňuje potrebu medzinárodných spoluprác, výmeny poznatkov a otvorený prístup k vedeckým objavom bez ohľadu na geografické či interdisciplinárne hranice. Tohtoročné laureátky a laureáti nám prostredníctvom svojej práce dokazujú, že vedecký výskum je univerzálnym jazykom, ktorý prekonáva hranice. Ich prínos svedčí o význame vedy pre spoločnosť a o tom, akým spôsobom dokáže napĺňať životy nás všetkých, vysvetlil Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.
Svojho favorita si prostredníctvom hlasovania v Cene verejnosti 2023 vybrala aj slovenská verejnosť. Najviac hlasov získala prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., ktorá pôsobí v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., a na Lekárskej fakulte UK. Jej tímu sa podarilo objasniť, že vysoké koncentrácie stresového hormónu aldosterónu ovplyvňujú funkcie mozgu a v konečnom dôsledku je tento hormón dôležitý pri vzniku a priebehu depresívnej poruchy.

ESET Science Award, foto Linda Kisková Bohušová

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre