Otvorenie Festivalu vedy a techniky AMAVET a Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021

Festivalom vedy a techniky AMAVET (FVAT) sa dnes začína už 18. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 (TVT).

Na dnešnom podujatí sa zúčastňujú zástupcovia organizátorov TVT na Slovensku 2021, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Róbert Ševčík, predseda Asociácie pre mládež, vedu a techniku AMAVET, Marián Giba, predseda Slovenskej akadémie vied, Pavol Šajgalík a ďalší významní hostia z akademickej sféry či rôznych vedecko-výskumných inštitúcií.

Počas tohto náročného obdobia vnímame dôležitosť a potrebu vedy omnoho viac, ako kedykoľvek predtým. Popularizovať ju, hovoriť o najnovších objavoch, propagovať slovenských vedcov a akademikov však má zmysel stále, a aj preto sme radi, že sa aj tento rok uskutoční tradičné podujatie, a to Týždeň vedy a techniky na Slovensku, pričom je to už jeho 18. ročník, priblížil štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie, Ľudovít Paulis.

Otvorenie 24. ročníka FVAT AMAVET 2021 môžete sledovať dnes o 11.00 h prostredníctvom livestreamu.

Vyhodnotenie finalistov súťaže za najlepšie bádateľské projekty v oblasti vedy a techniky žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktoré postúpili z krajských kôl do celoslovenského finále súťaže, budete môcť sledovať prostredníctvom livestreamu v utorok, 9. novembra od 11.00 h

V tomto týždni až do 14. novembra prinesie TVT na Slovensku 2021 všetkým nadšencom vedy desiatky prednášok, festivalov, seminárov, workshopov, ako aj ďalších zaujímavých podujatí po celom Slovensku. V dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie sa bude väčšina z nich konať online formou.

Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach tohtoročného TVT 2021 v rámci celého Slovenska nájdete na webe tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT.

Záujemcovia o vedu si už teraz môžu pozrieť záznam z tematickej prednášky Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktorú pre nich pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a technicky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR. Tematická prednáška je zameraná na hormón oxytocín a jeho možné terapeutické využitie v liečbe niektorých neuropsychiatrických ochorení. Hosťom je RNDr. Jaroslava Babková, PhD., z Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Popoludní o 17.00 h vás pozývame sledovať ďalšiu streamovanú tematickú prednášku CVTI SR spolu s odborným workshopom, ktorá sa bude venovať ochrane srdca pred negatívnymi civilizačnými vplyvmi, ako aj prvej pomoci pri záchrane srdca. Hosťami sú Mgr. Branislav Kura, PhD., z Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Mgr. Jozef Minár, lektor odbornej prípravy a inštruktor prvej pomoci.

Prednáška s workshopom sa budú streamovať. Ak vás téma zaujala, svoje otázky môžete klásť aj počas prednášky prostredníctvom livestreamu. Záznam z prednášky bude neskôr dostupný aj na YouTube CVTI SR.

Jedným z podujatí, ktoré v rámci TVT 2021 organizuje NCP VaT pri CVTI SR je aj online konferencia Populárne o vede a technike: Súčasné trendy v popularizácii, ktorá sa uskutoční 10. novembra 2021. Cieľom online konferencie je vytvorenie platformy pre diskusiu zameranú na možnosti popularizácie vedy a techniky v súčasnosti, ako aj šírenie povedomia o potrebe a význame popularizácie. Konferenciu budete môcť sledovať online prostredníctvom livestreamu o 9.00 h.

Hlavnými organizátormi podujatia sú MŠVVaŠ SRCVTI SR. Spoluorganizátorom je AMAVET. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, NextechZážitkové centrum vedy Aurelium.

Toto podujatie vzniklo vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja).