Povedzte Európskej komisii, čo treba financovať

Možno vôbec prvýkrát dostáva verejnosť na Slovensku možnosť priamo zhodnotiť rozpočet Európskej komisie, ktorý celkovo prerozdeľuje 80 miliárd eur na výskum a vývoj. Ide skutočne o jedinečnú príležitosť, ktorú Slovákom prináša Slovenská akadémia vied. Vyplnením online dotazníka môžete sami povedať Európskej komisii, čo by mala podľa Vás financovať.

Cieľom dotazníka je zhodnotiť výskumné scenáre, ktoré boli identifikované v rámci medzinárodného projektu s názvom CIMULACT, do ktorého je Slovenská akadémia vied zapojená. V prvom kroku sa koncom minulého roka konalo po celej Európe 30 seminárov, na ktorých viac ako 1000 európskych občanov (vrátane 35 Slovákov) navrhlo spoločenské potreby, ktorým by sa mal venovať európsky výskum. Tento projekt je jedinečný v tom, že v tomto bode neskončil, ale ďalej rozpracoval tieto spoločenské potreby a v rámci nich identifikoval niekoľko výskumných scenárov – a to opäť s pomocou širokej verejnosti. Občania tak mali možnosť nielen vypracovať podnety pre výskum, ale s pomocou odborníkov ich postupne pretaviť do plnohodnotných a rešpektovaných návrhov výskumného programu. Online dotazník je tak jedným z posledných krokov, kedy bude môcť laická verejnosť zhodnotiť proces, ktorý sama naštartovala.

Slováci, ktorí prejavia záujem, sa tak môžu opäť zapojiť do formovania výskumného programu Európskej komisie, čo je síce veľmi náročný a dlhý proces, ale vďaka metóde projektu CIMULACT stále prístupný aj pre širokú verejnosť. Množstvo odborníkov, ktorí sa na projekte podieľalo, dbalo na to, aby sa pôvodné návrhy od občanov nestratili a boli celú dobu prezentované v takej forme, aby ich sami občania mohli opätovne zhodnotiť.

Ako vyplniť dotazník?

Vyplniť dotazník je jednoduché a zaberie Vám to maximálne 15 minút. Dotazník nájdete na tomto odkaze:

http://consultation.cimulact.eu/Default.aspx?country=SK

Najskôr sa zaregistrujte, potom si vyberte dve oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a následne odpovedzte na zopár otázok vzťahujúcich sa k výskumným scenárom v týchto oblastiach.