Partner z ľadovej doby

Foto Pixabay

Hoci je pes najstarším domestikovaným zvieraťom, o jeho populačnej histórii a do akej miery bola spojená s ľuďmi, sa vie málo. V najnovšej štúdii medzinárodný tím vedcov sekvenoval genómy 27 starodávnych psov, z ktorých niektoré žili po celej Eurázii pred takmer 11 000 rokmi. Pretože nevieme, kedy a kde sa psy domestikovali, zhromaždili sme väčšinu známych psov z múzeí a ďalších zbierok z celého sveta. Vrátili sme sa čo najďalej v čase, pričom sme použili najlepšie zachovanú psiu DNA, uviedla profesorka Anna Linderholmová z Texaskej A&M univerzity. Aby vedci zistili súvislosť s históriou ľudskej populácie, zhromaždili 17 súborov údajov o celom ľudskom genóme, ktoré zodpovedali veku, geografickej polohe a kultúrnym súvislostiam prastarých psov, a priamo porovnávali genetické vzťahy v rámci týchto dvoch druhov. Zistili, že všetky psy majú spoločného predka odlišného od súčasného vlka, pričom od domestikácie sa zaznamenal len obmedzený génový tok smerom od vlkov, ale značný génový tok smerom od psa k vlkovi. Hoci presné načasovanie aj miesto zdomácnenia zostávajú neodhalené, výsledky naznačujú, že psy sa pravdepodobne vyvinuli z už vyhynutej populácie vlkov. Pred 11 000 rokmi sa diverzifikovalo najmenej päť hlavných rodových línií, čo preukázalo hlbokú genetickú históriu psov počas paleolitu. Na konci tohto obdobia boli psy už rozšírené na severnej pologuli. Sú naším najstarším a najbližším zvieracím partnerom a niektoré variácie súčasných plemien psov pochádzajú z ľadovej doby, uviedol Pontus Skoglund z Laboratória starodávnej genomiky z Inštitútu Francisa Cricka.

Zo stránky SciNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre