Pohlavná diferenciácia motýľov

Vedci z Biologického centra Akadémie vied Českej republiky, v. v. i., v spolupráci s Liverpoolskou univerzitou našli genetický mechanizmus, ktorý určuje, či sa z jedincov motýľa Bicyclus anynana stanú samce alebo samice.

Párenie motýľa Bicyclus anynana (samica vľavo, samec vpravo), foto Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Malý africký hnedý motýľ B. anynana sa často používa na genetický výskum vďaka jednoduchému chovu a schopnosti rýchleho rozmnožovania aj v laboratórnych podmienkach. Navyše celý jeho genóm je už sekvenovaný. Ako odhalili entomológovia pod vedením Arjena Van’t Hofa z Biologického centra AV ČR, pohlavie tohto motýľa určujú rôzne kombinácie variantov génu nazývaného masculinizer. Jediný variant vedie k samičiemu vývoju a dva rôzne varianty vedú k samčiemu vývoju. Embryá motýľov umierajú, keď sa skombinujú dva identické varianty, čo je však v prirodzených populáciách neobvyklé, pretože existuje mnoho rôznych variantov. Šanca na spojenie dvoch identických variantov je vyššia v malých populáciách so zníženou genetickou variabilitou spôsobenou príbuzenským krížením.
Tento mechanizmus určenia pohlavia sa prekvapivo podobá mechanizmu včiel medonosných patriacich do inej skupiny hmyzu, podobnosť je dokonca väčšia ako pri priadke morušovej, ktorá patrí do rovnakého radu hmyzu. Podobný mechanizmus sa v motýľoch B. anynana a včelách vyvinul nezávisle, čo z neho robí jasný príklad konvergentnej evolúcie.

Zo stránky Phys.org spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.