Pozor na červenajúce bedle a bedličky

Jedlá bedľa vysoká (Macrolepiota procera) má dužinu bielu, plodnice sú zvyčajne statnejšie, prsteň je na šupinatom hlúbiku voľne posunovateľný.

Po celom svete pribúdajú kazuistiky o mykointoxikáciách VII. typu týmito hubami, ale aj diskusie medzi mykológmi a praktickými hubármi, ktorí tieto huby roky konzumujú bez akýchkoľvek ťažkostí.

Červenajúce bedle, teda bedle s červenajúcou dužinou po narezaní alebo pri poranení plodnice, sa donedávna spoločne uvádzali v jednom rode Macrolepiota. Po novom ich však treba zaraďovať do rodu Chlorophyllum a odporúča sa rozlišovať, na rozdiel od starších atlasov húb, tri základné druhy.

Bedľa Olivierova a červenejúca

Bedľa Olivierova (Chlorophyllum olivieri) je červenajúca bedľa so špinavým sivohnedým tmavým klobúkom. Ide o klasickú tmavú lesnú červenajúcu bedľu, ktorá patrí medzi najbežnejšie. Jej hlúbik je dlhší ako priemer klobúka. Mala by byť jedlá v prípade, že rastie v lesoch, ktoré nie sú výrazne ovplyvnené ľudskou činnosťou.

Bedľa červenejúca

Bedľa červenejúca (Chlorophyllum rhacodes; Chlorophyllum rachodes) je bledá lesná/ruderálna červenajúca bedľa s políčkovito rozpukaným klobúkom a kontrastnou bielou dužinou medzi políčkami. Vyhľadáva miesta s vysokým obsahom dusíka v pôde. Jej hlúbik je zvyčajne kratší ako priemer klobúka, s kyjakovitým zakončením. Patrí medzi potenciálne jedovaté huby, najmä ak rastie v blízkosti skládok, vyvezeného záhradného odpadu, kôp lístia, kompostovísk a pod. Rozhodne by nemala byť v zozname jedlých húb, ktoré možno uvádzať na trh.

Bedľa Olivierova

Bedľa záhradná a jedovatá

Bedľa záhradná (Chlorophyllum brunneum) je záhradná ruderálna červenajúca bedľa s odsadenou (výrazne obrúbenou) hľuzou, často s trsovitým rastom. Rastie typicky na narušených miestach v lesoch aj mimo nich, napríklad pri kŕmidlách, senníkoch, posedoch, na komposte, v záhradách, v parkoch, na trávnikoch aj v skleníkoch. Má typicky krátky hrubý hlúbik s odsadenou hľuzou. Ide o jedovatú hubu.
Diskutuje sa aj o bedli jedovatej (Chlorophyllum venenatum; Macrolepiota venenata), ktorá má na rozdiel od iných červenajúcich bedlí s koncentricky usporiadanými šupinami na klobúku lúčovito (diagonálne) usporiadané veľké tmavé šupiny. Podľa niektorých autorov je identická s bedľou záhradnou.
Po celom svete pribúdajú nielen kazuistiky o gastrointestinálnych otravách VII. typu týmito hubami, ale aj diskusie medzi mykológmi a praktickými hubármi, ktorí tieto huby roky konzumujú bez akýchkoľvek ťažkostí. V klinickej praxi internistu som však ošetroval niekoľko takýchto osôb s akútnou gastrointestinálnou otravou po konzumácii červenajúcich bedlí (VII. typ mykointoxikácií).

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 3/2022. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

doc. MUDr. Peter Gavorník, CSc., PhD., mim. prof.
Foto Ľubor Čačko

Komentáre