Prečo v biológii potrebujeme modelové organizmy?

Hosťom januárovej online vedeckej cukrárne bude Viktor Demko z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Vo svojej prednáške bude hovoriť o tom, na čo nám slúžia tzv. modelové organizmy, s ktorými pracujú vedci v laboratóriu.

Ako príklad uvedie kvasinky, červa C. elegans alebo muchu drozofilu. Konkrétne popíše modelovú rastlinu – mach Physcomitrium patens a jeho unikátne vlastnosti v porovnaní so všetkými ostatnými modelovými rastlinami. Zameria sa aj na to, aké praktické využitie má modelový mach v základnom aj aplikovanom výskume a biotechnológiách. V prednáške taktiež objasní, ako vedci dokážu odhaľovať nové funkcie génov v rastlinách.
Podujatie sa uskutoční bez účasti verejnosti. Videozáznam z podujatia bude zverejnený na YouTube CVTI SR v januári 2022.

Mgr. Viktor Demko, PhD., je vedeckým pracovníkom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Je súčasťou výskumnej skupiny, ktorá sa zaoberá molekulárnou a vývinovou biológiou rastlín. Študuje, ako sa konkrétne molekuly (gény, proteíny, hormóny…) podieľajú na kontrole rastu a vývinu rastlín. Pracuje s modelovými rastlinami, v ktorých vie presnými genetickými manipuláciami (cielená mutagenéza) odhaľovať funkcie rôznych génov a produktov, ktoré tieto gény kódujú. Využíva rozličné metodické prístupy vrátane molekulárnej a bunkovej biológie, biochémie, konfokálnej laserovej mikroskopie a bioinformatiky. Výsledky práce celej  skupiny prispievajú k poznaniu, ako sa rast rastlín riadi na molekulárnej úrovni, čo má dôležitý aplikačný potenciál pre moderné šľachtiteľstvo, biotechnológie a poľnohospodárstvo.

Text a foto NCP VaT