Prehistorický leňochod

Fotografia nálezu a náčrt umelca (dole) loveckej scény: lovec (pozadie, vľavo) mieri zbraňou na obrátené veľké zviera v popredí; napravo sú zobrazenia dvoch psov, kredit D. Burney

Medzinárodný tím vedcov pod vedením Davida Burneyho z Havajskej národnej tropickej botanickej záhrady objavil na stenách skalného úkrytu na západe Madagaskaru štylisticky jedinečné starodávne kresby vrátane jediného známeho prehistorického zobrazenia už vyhynutého leňochodieho lemura obrovského z rodu Palaeopropithecus. Všetky vyobrazenia sú maľované suchými čiernymi pigmentmi vyrobenými z drevného uhlia alebo zo železných minerálov. Zahŕňajú niekoľko zoskupení obrazov s naturalistickými scénami s antropomorfnými, zoomorfnými a hybridnými postavami ľudí a zvierat. Vedci identifikovali niekoľko živých zvierat a troch predstaviteľov vyhynutej megafauny: slonieho vtáka z čeľade Aepyornithidae, korytnačku a lemura obrovského. Práve lemur sa objavuje na poľovníckej scéne, kde je zobrazený lovec s namierenou zbraňou, obrovský lemur je zobrazený s nohami dohora, pričom akoby sa pozeral na dva psy. Zdá sa, že zbraň smeruje k väčšiemu a zreteľnejšiemu obrysu v popredí, k zvieraťu, ktoré leží na chrbte a má nohy vo vzduchu. Máme iba niekoľko indícií o totožnosti tohto veľkého nápadného zobrazenia zvieraťa. Profil zvieraťa je rovnaký ako profil vyhynutých lemurov obrovských, uviedol D. Burney. Vedci si myslia, že kresby boli vytvorené približne na začiatku kresťanskej éry alebo niekoľko storočí predtým. Na kresbách sa však nenachádzajú nijaké obrázky dobytka, ani žiadna náboženská symbolika. Miestni ľudia si obrázky spájajú s odlišnou etnickou skupinou, ako sú oni, pochádzajúcou z neznámeho obdobia, ktorá ich mohla vytvoriť v súvislosti s predpovedaním budúcnosti, uviedli vedci.

Zo stránky SciNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 10/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre