Prenosné diagnostické zariadenie

Prvé prenosné zariadenie na zobrazovanie metódou MRI má až 90 % úspešnosť odhalenia mozgovej príhody a deteguje aj malé krvné zrazeniny.

Klasické zariadenie MRI, foto wikipédia/KasugaHuang, CC BY-SA 3.0

Cievna mozgová príhoda je akútne poškodenie ohraničenej oblasti mozgu s príznakmi poruchy jeho funkcie. Vzniká v dôsledku náhlej poruchy jeho prekrvenia pri čiastočnom alebo úplnom uzatvorení mozgovej tepny alebo následkom krvácania z tepny. Náhle cievne mozgové príhody sa rozdeľujú podľa mechanizmu vzniku do dvoch základných skupín, na ischemické (z nedokrvenia) a hemoragické (spôsobené krvácaním). Obe skupiny majú podobné príznaky, ale ich liečba sa zásadne líši, a preto je potrebná rýchla a presná diagnostika konkrétnej príhody.
Jednou z možností zisťovania, o akú príhodu ide, je vyšetrenie metódou nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR). Je to síce náročnejšie na spoluprácu pacienta a trvá dlhšie než iné metódy, identifikuje však ischemickú oblasť už po niekoľkých minútach od jej vzniku a odlíši aj staršie krvácania. Na diagnostiku pomocou NMR je potrebné mať zložité a drahé zariadenie MRI (Magnetic Resonance Imaging; zobrazovanie magnetickou rezonanciou). Typickým prvkom zariadenia je veľký prstencový magnet vytvárajúci silné magnetické pole. Zariadenie MRI je stabilne umiestnené a nemôže ísť k pacientovi, preto pacienta treba doviezť k zariadeniu. To sa však v budúcnosti zmení.
Americká firma Hyperfine vyvinula prvé prenosné zariadenie na zobrazovanie metódou MRI, ktoré možno pohodlne priviezť až k ležiacemu pacientovi. Zariadenie vyvinuli v roku 2019 a odvtedy ho optimalizovali metódami tzv. hlbokého učenia pomocou výkonných počítačov. V roku 2020 vydal americký úrad pre potraviny a lieky (FDA) povolenie na bežné používanie tohto zariadenia MRI. Porovnávacie štúdie vykonané výskumnými pracoviskami potvrdili, že je rovnako účinným diagnostickým nástrojom ako väčšie a oveľa drahšie tradičné zariadenia MRI.
Nedávna štúdia vedcov z Yalovej a Harvardovej univerzity zisťovala úspešnosť odhalenia ischemickej mozgovej príhody na 50 pacientoch vyšetrených klasickým zariadením MRI. Ukázalo sa, že prenosné zariadenie odhalilo ischemický mozgový záchvat u 45 pacientov – čo predstavuje 90 % úspešnosť. Inovatívne diagnostické zariadenie detegovalo aj malé krvné zrazeniny s priemerom len 4 mm.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.