Prvý protipalec v histórii

Ilustračný obrázok University of Birmingham

Medzinárodný tím vedcov z Číny, Brazílie, Veľkej Británie, Dánska a Japonska popísal pozoruhodného nového jurského pterosaura Kunpengopterus antipollicatus, ktorý bol objavený v tiaojishanskom súvrství Liaoning v Číne. Je to druh s malým telom a s odhadovaným rozpätím krídel 85 cm.
Tento 160 miliónov rokov starý stromový druh pterosaura prezývaného Monkeydactyl má najstarší skutočne protistojný palec – novú štruktúru, ktorá pri pterosauroch doteraz nebola známa. Dôležitým detailom objavu je, že tento exemplár sa uchoval s protistojným palcom na oboch predných končatinách – názov druhu antipollicatus znamená v starogréčtine práve protistojný palec. Ide o prvý objav pterosaura s protistojným palcom, ktorý zároveň predstavuje prvý doklad protipalca v histórii Zeme. Skutočný protipalec je väčšinou prítomný pri cicavcoch (napríklad pri primátoch) a niektorých rosničkách, ale medzi existujúcimi plazmi je s výnimkou chameleónov mimoriadne zriedkavý.
Štúdie morfológie a svalstva objaveného exemplára naznačujú, že Kunpengopterus antipollicatus mohol používať predné končatiny na uchopenie, čo bolo pravdepodobne adaptáciou na stromový život. Vedecký tím sa snažil otestovať hypotézu o živote v korunách stromov analyzovaním príslušných anatomických znakov exemplára Kunpengopterus antipollicatus a ďalších známych pterosaurov. Ukázalo sa však, že zatiaľ čo výsledky analýzy svedčia o Kunpengopterus antipollicatus ako stromovom druhu, pre ostatné pterosaury z rovnakého ekosystému to neplatí. Medzi týmito pterosaurami sú teda ešte vývojové medzery, aspoň niektoré druhy však boli stromové.

Zo stránky University of Birmingham spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.