Psy, mačky a ľudské gestá

Výskumníci z Katedry etológie Univerzity Loránda Eötvösa porovnávali, ako dobre si spoločenské psy a mačky dokážu vybrať na základe ľudských gest ukazovania. Zvieratá testovali za rovnakých podmienok, čo umožnilo porovnať výsledky.

Foto Unsplash/Andrew S

Najskôr sme testovali zvieratá v laboratóriu, čo bola pre mačky celkom veľká výzva, povedal Attila Salamon. Majitelia priniesli 62 domácich mačiek, ale test sme mohli vykonať len s 34 z nich. Zvyšok bol buď príliš plachý, alebo nemotivovaný na účasť, hoci sme im ponúkli obľúbené pochúťky. Na druhej strane nebolo potrebné vylúčiť ani jedného psa.
Výskumníci na zem umiestnili dve nádoby, z ktorých jedna obsahovala potravinovú odmenu. Experimentátor vždy ukázal na nádobu s návnadou, potom si subjekt mohol vybrať. Celkovo sa ukázalo, že psy sú zručnejšie: odmenu našli podstatne častejšie ako mačky, uviedla Melitta Csepregiová. Keďže sa zdalo, že mačky sú v neznámom prostredí v nevýhode, vedci neskôr testovali podskupinu mačiek aj v ich domácom prostredí. Hoci ochota mačiek vybrať si nádobu doma neklesla, ich celková úspešnosť bola v porovnaní so psami aj tentoraz menšia.
Na rozdiel od mačky je pes spoločenský druh a počas domestikácie bol vybraný na interakciu a spoluprácu s človekom. Pre mačky je menej relevantné spoliehať sa na ľudské komunikačné signály, zhrnula vedúca výskumníčka Márta Gácsiová.

Zo stránky EurekAlert! spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 2/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.