Rekordný pulzar

Ilustrácia NASA Goddard Space Flight Center

Rýchlo rotujúca neutrónová hviezda južne od súhvezdia Lev je najmasívnejšou hviezdou svojho druhu, akú sme doteraz videli. Zrútená hviezda s názvom PSR J0952-0607 má hmotnosť približne 2,35-násobku Slnka. Je to najťažšia dobre zmeraná neutrónová hviezda, aká sa doteraz našla, tvrdí astrofyzik Roger Romani zo Stanfordovej univerzity. Ak neutrónová hviezda príliš narastie, zrúti sa pod vlastnou hmotnosťou a stane sa čiernou dierou. Merania mohutných neutrónových hviezd pomáhajú nájsť hranicu hmotnosti medzi nimi a čiernymi dierami.
PSR J0952-0607 sa nachádza 20 000 svetelných rokov od Zeme, nad rovinou našej Galaxie v hale Mliečnej cesty. Pri otočení vysiela pulz rádiových vĺn, preto ju astronómovia klasifikujú aj ako pulzar. Tento pulzar, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v roku 2017, sa otočí raz za 1,41 milisekundy, čo je rýchlejšie ako všetky ostatné pulzary okrem jedného. Okolo pulzara obieha iná hviezda a plyn padajúci z tohto spoločníka na pulzar mohol zrýchliť jeho rotáciu a zároveň zvýšiť jeho hmotnosť. R. Romani a jeho tím zistili, že spoločník obieha okolo pulzara rýchlosťou približne 380 km/s.

Zo stránky ScienceNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.