Záhadný sprievodca pulzara

Okolo pulzara v našej Galaxii krúži záhadný objekt, ktorý je buď veľmi ťažkou neutrónovou hviezdou, jednou z najľahších čiernych dier, aké boli kedy objavené, alebo exotickým a dosiaľ nevideným telesom. Rádioteleskop MeerKAT v Južnej Afrike sledoval 13 milisekundové pulzary vo hviezdnej kope vzdialenej 40 000… pokračuj

Neobvyklý pulzar

Vďaka pozorovaniu, na ktorom sa podieľalo dvanásť ďalekohľadov vrátane Európskeho južného observatória (ESO) v Čile, sa astronómom podarilo odhaliť čudné správanie pulzara – kompaktného pozostatku hmotnej hviezdy s mimoriadne rýchlou rotáciou. Záhadný objekt je známy rýchlymi prechodmi medzi dvoma módmi aktivity, čo bolo až doteraz… pokračuj

Extrémny pulzar

Vedci objavili pulzar vyžarujúci gama žiarenie s energiou 20 biliónov elektrónvoltov – najenergetickejší pulzar, aký bol kedy pozorovaný. Pulzary sú pozostatky explodovaných hviezd, ktoré vyžarujú svetelné lúče, pričom sa otáčajú až stokrát za sekundu. Keď pulzar rotuje, jeho magnetické pole vytrháva z povrchu nabité častice,… pokračuj

Vesmírne majáky

Cieľom vedy je prehĺbiť aktuálne poznatky ľudstva, objaviť niečo nové alebo zdokonaliť niečo už známe. Vedci pracujú na svojich projektoch, pričom vopred očakávajú isté výsledky, z ktorých následne budú môcť vyvodiť závery. Niekedy však veľké vedecké objavy prichádzajú nečakane. Jedným z nich bol aj objav… pokračuj

Šum gravitačných vĺn

Keď v roku 2015 zachytili detektory LIGO signál z gravitačných vĺn, bolo to ako jasné tlesknutie – signál mal jasný začiatok, koniec a dobre čitateľný profil. Z presnej povahy tohto signálu sa dalo určiť, čo ho vyvolalo – zrážka dvoch čiernych dier s niekoľkonásobkom hmotnosti… pokračuj

Rekordný pulzar

Rýchlo rotujúca neutrónová hviezda južne od súhvezdia Lev je najmasívnejšou hviezdou svojho druhu, akú sme doteraz videli. Zrútená hviezda s názvom PSR J0952-0607 má hmotnosť približne 2,35-násobku Slnka. Je to najťažšia dobre zmeraná neutrónová hviezda, aká sa doteraz našla, tvrdí astrofyzik Roger Romani zo Stanfordovej… pokračuj

Najhmotnejšia neutrónová hviezda

Astronómovia sú o krok bližšie k pochopeniu životného cyklu hviezd. Pri pozorovaní vzdialeného hviezdneho systému našli objekt, ktorý by mohol byť najhmotnejšou doteraz pozorovanou neutrónovou hviezdou. Vesmír je zaplnený aj čudnými a neobvyklými telesami. Taký je aj nedávno identifikovaný objekt, ktorý by mohol pomôcť osvetliť… pokračuj

Existuje piata sila?

Doteraz vieme o štyroch základných silách (interakciách) v prírode: sú to gravitácia, elektromagnetizmus, silná a slabá jadrová sila. Nedávny pokus o lepšie porozumenie podstaty tmavej hmoty obmedzuje pôsobenie možnej piatej sily takmer na nulu. Vo vesmíre existujú niektoré efekty, ktoré sa nedajú vysvetliť len štyrmi… pokračuj

Vesmírne GPS

Budúce kozmické lode by sa mohli riadiť svetlom mŕtvych hviezd. Využitím časovania radiačných výbuchov z pulzujúcich hviezdnych telies sa vykonal experiment na Medzinárodnej vesmírnej stanici, ktorý presne určil jej polohu vo vesmíre. Táto technika funguje ako vesmírne GPS. Mŕtve hviezdy, známe ako pulzary, vysielajú lúče… pokračuj

Svet ultranízkych teplôt

Profesor Feher je jedným zo zakladateľov Centra fyziky nízkych teplôt v Košiciach, svetovo uznávaného pracoviska v oblasti fyziky veľmi nízkych teplôt. On a jeho excelentný tím tu môžu precíznejšie pozorovať fyzikálne procesy na atomárnej a elektrónovej úrovni. Vonkajšie teploty aj vo februári klesajú pod bod… pokračuj