Robotická súťaž Pescanrobot

Začiatkom marca, tesne pred uzavretím škôl v dôsledku pandémie koronavírusu, sa na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej (SPŠE) v Piešťanoch konal už tretí ročník robotickej súťaže Pescanrobot.

Súťaž si stihla počas svojej existencie vybudovať svojich verných fanúšikov-účastníkov a aj tábor sponzorov. Bez jedných alebo druhých by sa nemohla konať. Organizátorom súťaže bol Robotický krúžok Piešťany pri SPŠE v Piešťanoch, pričom dôležitú pomoc poskytli aj učitelia a vedenie školy.

Šťastie praje pripraveným

Pescanrobot bol poslednou previerkou robotikov SPŠE pred regionálnym kolom medzinárodnej súťaže NXP Cup EMEA v Ostrave, odkiaľ víťazi postupujú do medzinárodného finále. V tomto roku má byť finále v rumunskej Bukurešti v centrále firmy NXP. Pre COVID-19 je však všetko inak a regionálne kolo aj finále boli odložené. Ak sa situácia zlepší, pokračovanie súťaže sa uskutoční v druhom polroku 2020. Pescanrobot tak mal šťastie a prebehol bez obmedzení.
Celkovo bolo prihlásených 24 jedno- až trojčlenných družstiev v piatich kategóriách. Najviac prihlásených bolo v kategórii Nočná hliadka max 17, čo je autonómna jazda robota po stredovej čiare pre súťažiacich vo veku maximálne 17 rokov. Väčšina súťažiacich si priniesla robota zo stavebnice Lego EV3 Mindstorm. Jeden účastník mal požičaného Lego robota zo školy na čas súťaže a ďalší mal robota vlastnej konštrukcie.
V tejto kategórii je vidieť najväčší vplyv aktivity Robotického krúžku Piešťany na societu v základných školách. Samozrejme, aj vďaka spolupráci rodičov sme dosiahli, že žiaci majú vlastného robota, programujú ho v štandardnom jazyku a sú pripravení ísť na medzinárodnú súťaž Istrobot Bratislava alebo na medzinárodnú súťaž Trenčiansky robotický deň.
Pre COVID-19 nie je jasné, kedy a či vôbec v tomto roku spomínané súťaže budú, ale Piešťany sú pripravené.

Ďalšie kategórie

Najobsadenejšou kategóriou pre stredné školy bola Autonómna formula. Mala najprísnejšie podmienky, ale aj najlepšie ceny. Autonómna jazda formulky podľa bočných čiernych čiar snímaných kamerou je obdoba jazdy najmodernejších automobilov podľa bielych bočných čiar na ceste alebo diaľnici. Najväčším orieškom je križovatka, kde žiadne čiary nie sú, ale problémom sú aj zmena osvetlenia, kmitanie kamery alebo jednoducho formula bezdôvodne v určitom bode odbočí z trate. Keďže je to súťaž programátorov, práve tu sa najskôr objavia prvé aplikácie Artificial Inteligence (AI) aj na našej strednej škole. Tri družstvá pretekali s oficiálnymi formulami NXP Cap súťaže s jednoriadkovými kamerami, jedno družstvo malo robota ovládaného kitom Raspberry PI 3B+ so systémovou kamerou a ďalšie robota vlastnej konštrukcie s jednoriadkovou kamerou. Tento účastník mal dokonca len 13 rokov.
Zaujímavá bola aj kategória Voľná jazda, v ktorej bolo vidieť, že keď sa robotika stane koníčkom, nie je dôležité, na akej škole študujete, ale to, ako vás to baví. Po veľkých bojoch sa víťazom tejto kategórie stal zástupca ZŠ Bojničky, ktorý mal skutočne premysleného robota aj s kamerou, ramenom a senzormi. Aj v kategórii Nočná hliadka min 18 boli tvrdé boje o popredné pozície.

Novinky ročníka

Všetky kategórie z predchádzajúcich ročníkov ostali zachované, pribudla však nová pre najmenších – Slalom. V tejto kategórii môžu byť úspešní aj technicky nadaní škôlkari, pretože mnohé šikovné deti predškolského veku už vedia počítať a programovanie robota pre túto kategóriu sa dá realizovať len štyrmi tlačidlami – dopredu krok, doľava krok, doprava krok a dozadu krok.
Novinkou tretieho ročníka boli aj originálne medaily, vyrobené 3D tlačou v tvare znaku Robotického krúžku Piešťany – dotvorené rezbou hlavy robota zo znaku krúžku, ktoré navrhli a vyrobili študenti SPŠE v Piešťanoch M. Korec a P. Drahovský. Okrem medailí získali víťazi aj zaujímavé a hodnotné ceny od sponzorov, ktorí zároveň pomohli vybudovať ihrisko a bez ktorých by sa súťaž nemohla zrealizovať.
Vďaka za úspešnú organizáciu patrí vedeniu, učiteľom, súčasným žiakom aj absolventom SPŠE v Piešťanoch. Výsledky s fotografiami nájdete aj na stránke www.pescanrobot.sk.

Text a foto Ing. Jozef Dragula,
hlavný organizátor Pescanrobot 2020

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.