Robotický deň v Trenčíne

V priestoroch trenčianskeho výstaviska Expo Center sa v dňoch 20. 4. a 21. 4. 2016 konal už 11. ročník Trenčianskeho robotického dňa (TRD). Tento rok s mottom: Nadaní mladí ľudia vo vede a technike a Robohranie.

Prvý deň sa na Trenčianskom robotickom dni prezentovali žiaci stredných a základných škôl so svojimi robotmi v dvoch súťažiach.V súťaži Jablotronik organizovanej dodávateľom bezpečnostných systémov Jablotron zvíťazili stredoškoláci Patrik Porubčan a Jakub Kočkár, zástupcovia usporiadateľskej strednej odbornej školy.Okrem súťaží sa v prvý deň podujatia jeho účastníci mohli zúčastniť aj na zaujímavých prednáškach a prezentáciách týkajúcich sa robotiky. Svoje zastúpenie tu mali všetky najvýznamnejšie slovenské technické univerzity.Počas druhého dňa, okrem ďalších prezentácií univerzít a firiem, prebiehali súťaže v štyroch kategóriách: Driver A, Driver B, Stavebnice robotov a Freestyle – Voľný štýl. Význam tejto akcie spočíva predovšetkým v tom, že predstavuje vedu a techniku mladým ľuďom. Jeho návštevníci a účastníci sú väčšinou zo základných a stredných škôl a toto podujatie im jasne ukazuje ich budúcu perspektívu v zamestnaní. Firmy a organizácie zaoberajúce sa robotikou a automatizáciou, ktoré sa zúčastnili na robotických dňoch, využili príležitosť hľadať nové talenty a ponúknuť im prácu.