Roboty pre kozmický výskum

Robotické systémy skúmajúce vesmírne telesá v Slnečnej sústave majú v porovnaní s teleskopmi aj ľudskými vesmírnymi posádkami niekoľko výhod. Vedcom uľahčujú prístup k novým poznatkom.

Matematik a robotikIng. Michal Smíšek, PhD., sa venuje vývoju robotických systémov na prieskum planetárnych povrchov a iných človeku ťažko dostupných lokalít. V rámci tohto vývoja sa špecializuje na výskum robotických senzorov, technologických komponentov, ktorými robot vníma svoje okolie.

Už od nepamäti si ľudia kladú základné existenčné otázky: Kto sme? Odkiaľ pochádzame? Kam smerujeme? Je zjavné, že popri neustálom hľadaní odpovedí na tieto otázky obálka známeho sveta významne expandovala a ľudské technológie prešli úžasným vývojom. V súčasnosti sa náš záujem o porozumenie pôvodu, stavu a budúcnosti života upriamuje aj na prieskum Slnečnej sústa
vy. Existuje život na nejakej inej planéte ako na Zemi? Dokáže sa život premiestňovať medzi planétami? Akú úlohu v tomto procese môžu zohrávať planetárne sopky, gejzíry, asteroidy a meteority? Technologická disciplína, ktorá môže v tejto oblasti priniesť mnoho poznatkov, je robotika. Oproti teleskopickému skúmaniu vesmírnych objektov na diaľku pomocou optických prístrojov sa mobilné robotické systémy dostávajú priamo do kontaktu so skúmaným objektom. Ich ďalšou výhodou je, že robotické misie sú menej nákladné a riskantné ako vesmírne misie s ľudskou posádkou.

Hľadanie najvhodnejšej anatómie

Porovnajme si anatómiu robota so živou bytosťou: Človek je tvor chodiaci na dvoch nohách a majúci dve ruky, ale je toto architektúra najvhodnejšia aj pre robota? Aké typy mobilných robotov rozlišujeme vzhľadom na spôsob pohybu? Tradične sa uvádza, že človek má päť zmyslov, ale ako vníma svet okolo seba robot? Človek má mozog, ale ako zmyslové vnemy interpretuje a ako sa na základe nich o svojich aktivitách rozhoduje robot? Ľudia medzi sebou komunikujú prostredníctvom rôznych médií, ale ako komunikujú roboty s ľuďmi a ako komunikujú roboty medzi sebou navzájom?

Projekt Robex

V rámci prednášky v CVTI SR si povieme aj o histórii robotických planetárnych misií, o súčasných riešeniach, ale aj o problémoch, výzvach, úskaliach a tiež o úspechoch a o víziách pre misie budúcnosti. Predstavíme si projekt ROBEX, ktorý je demonštráciou pripravenosti európskych robotických systémov na prieskum ťažko dostupných lokalít, ako je dno oceánov a planetárny povrch. V súvislosti s projektom budeme diskutovať, do akej miery je Slovensko súčasťou európskeho vesmírneho výskumu a do akej miery by mohlo a vedelo byť súčasťou vesmírneho výskumu na svetovej úrovni, keby chcelo.

R
foto Michal Smíšek

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre