Rosatom podpísal s francúzskym Alstomom jednu z najväčších dodávateľských zmlúv pre JE Hanhikivi

Ruská spoločnosť Rusatom Energo International podpísala minulý týždeň zmluvu s francúzsko-americkou spoločnosťou Alstom na výrobu a dodanie turbogenerátora pre fínsku JE Hanhikivi. Elektráreň s jedným reaktorom VVER-1200 má vzniknúť do roku 2024.

Podľa zmluvy Alstom naprojektuje a dodá turbosústroj založený na technológii Arabelle vyvinutej touto spoločnosťou. Súčasťou súpravy zariadenia, ktoré premieňa pohybovú energiu pary na elektrickú, je jedinečná pomalobežná turbína Arabelle. Alstom poskytne tiež ďalšie služby, ku ktorým patria napríklad aj práce spojené s montážou zariadenia a jeho uvedením do prevádzky. Projektové práce majú začať bezprostredne po podpísaní zmluvy.

Zmluva na dodávku turbosústroja je jednou z najväčších zmlúv na dodávky komponentov pre jadrové elektrárne a znamená podstatný míľnik v priebehu projektu. Komponenty majú byť na stavenisko dodané v roku 2021.

V súčasnosti na stavenisku prebiehajú prípravy – výkopové práce, stavba prístupových komunikácií a infraštruktúry pre stavebných robotníkov a techniku. Podľa harmonogramu majú byť tieto práce ukončené na prelome roku 2017 a 2018 odliatím betónu do základov reaktorovej budovy, čo sa považuje za oficiálne zahájenie výstavby jadrovej elektrárne. V roku 2023 majú byť dokončené stavebné práce a montáž komponentov a bude zahájené spúšťanie nového bloku. O rok neskôr má byť uvedený do komerčnej prevádzky.

Na projekte JE Hanhikivi sa bude podieľať aj česká spoločnosť ÚJV Řež, a. s. „V roku 2015 sme podpísali Rámcovú zmluvu o podpore pri schvaľovaní a výstavbe jadrovej elektrárne Hanhikivi-1 s reaktorom VVER-1200. Postupne sa rozbehli práce v rôznych oblastiach tohto projektu, v ktorom môže ÚJV Řež zužitkovať svoje skúsenosti z mnohých projektov zameraných na elektrárne s VVER v ČR aj v zahraničí. Ide konkrétne o riešenie kontroly a nezávislé posúdenie projektovej a bezpečnostnej dokumentácie či dokumentácie aktívnej zóny reaktoru. Ďalej zmluva predpokladá aktivity v oblasti riadeného starnutia materiálových analýz, zaobchádzania s rádioaktívnym odpadom a ďalšie,“ povedal Ing. Miroslav Horák, výkonný riaditeľ a podpredseda predstavenstva ÚJV Řež, a. s.