Rusko a Čína rozširujú spoluprácu v jadrovej energetike

Premiéri Ruska a Číny, Dmitrij Medvedev a Li Kche-čchiang, podpísali počas svojej  pracovnej schôdzky 7. novembra 2016 spoločné prehlásenie o rozvoji vzájomnej spolupráce v oblasti mierového využitia jadrovej energie.

Súčasťou dokumentu je prehlásenie vlád o posilnení spolupráce medzi krajinami v oblasti jadra na základe rovnováhy záujmov oboch strán a zásad vzájomnej výhodnosti a jeho cieľom je uľahčiť realizáciu veľkých projektov Štátnej korporácie Rosatom v Číne.

Obaja predsedovia vlád podporujú spoločnú výstavbu dvoch nových blokov ruskej konštrukcie v čínskej jadrovej elektrárni Tianwan a plánujú iniciovať podpis medzivládnej dohody a podporiť uzatvorenie s tým súvisiacich zmlúv. Okrem toho sa plánuje výstavba blokov v nových čínskych lokalitách a bude sa rozvíjať spolupráca v oblasti plávajúcich jadrových elektrární a perspektívnych reaktorov na báze rýchlych neutrónov, ktoré sa radia k technológiám IV. generácie.

Stavba JE Tianwan
Stavba JE Tianwan

Rusko-čínska spolupráca v mierovom využívaní atómovej energie sa opiera o dlhoročnú skúsenosť efektívnej súčinnosti. V roku 2007 boli do prevádzky uvedené prvé dva bloky elektrárne Tianwan, ktorá sa podľa hodnotenia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu radí k najbezpečnejším elektrárňam sveta. V súčasnosti prebiehajú práce na druhej dvojici blokov, ktoré by mali byť odovzdané do prevádzky v roku 2018.

V roku 2011 bol za účasti ruských odborníkov spustený experimentálny reaktor na rýchlych neutrónoch chladený sodíkom (CEFR). V tom istom roku bola v predstihu oproti plánu uvedená do prevádzky štvrtá časť závodu na obohacovanie uránu pomocou centrifúg, ktorú postavili na základe rusko-čínskej dohody z roku 1992. Na konci júla 2014 podpísala ruská spoločnosť Rusatom Overseas a čínska CNNC memorandum o výstavbe plávajúcich jadrových elektrární, ktoré Čína plánuje používať ako zdroje energie pre ostrovné oblasti a ťažobné plošiny v šelfových oblastiach. Pokračuje tiež spolupráca v oblasti výroby rádionuklidov pre lekárstvo a priemysel.

Na výstavbe elektrárne Tianwan sa dodávateľsky podieľajú aj české firmy. Napríklad Vítkovice tu v roku 2003 dodali vysokotlakové ohrievače, parogenerátory a ich diely, armatúry dodáva Arako a MSA, dúchadlá pre primárny okruh dodal Lutos (výrobná realizácia v ZPA Pečky), diely potrubných trás spoločnosť Modřanská potrubní.

„Spoločnosť ZPA Pečky, a.s., je tradičným a dlhoročným dodávateľom elektrických servomotorov na ovládanie armatúr pre jadrové elektrárne pracujúce s reaktormi typu VVER. Dôkazom toho, že naše výrobky spĺňajú vysoké nároky, ktoré sú na ne kladené v prevádzke a všetky legislatívne požiadavky, sú dodávky aj na nové projekty. Medzi ne je možné zaradiť významnú dodávku našich elektrických servomotorov do jadrovej elektrárne Tianwan 3,4, ktorá bola realizovaná v niekoľkých etapách a každá z dodávok úspešne prešla vstupnou kontrolou v elektrárni. Projekty na území Číny pozorne sledujeme a chceli by sme na vyššie spomenuté dodávky naviazať. Pro jadrovú elektráreň Tianwan 3,4 vyrobila naša spoločnosť v spolupráci s nadnárodnou spoločnosťou tiež niekoľko špeciálnych dúchadiel, z ktorých niektoré už boli dodané,“ povedal Jan Bulíček, výkonný riaditeľ ZPA Pečky.

Komentáre