Rybia aritmetika

Foto Prof. Dr. Vera Schlüssel/University of Bonn

Sčítanie a odčítanie musia byť pre ryby ťažké, ale dokážu to – aj keď s malými číslami.
Vedci z Bonnskej univerzity použili na experiment ryby Pseudotropheus zebra a raje Potamotrygon motoro. Pri tréningu rybám v nádrži ukazovali obrázok najviac piatich štvorcov, kruhov a trojuholníkov, ktoré boli všetky modré alebo žlté. Ryby mali päť sekúnd na obhliadku a potom si museli vybrať: dvere s jedným tvarom navyše, ak boli tvary na pôvodnom obrázku modré (kód pre +1), alebo dvere, na ktorých bolo o jeden tvar menej, ak boli žlté (-1). Za správny výber bola odmena. Nie všetky úspešne dokončili tréning, tie úspešné však dosiahli výsledky vylučujúce náhodu. V jednom z ďalších testov si mali ryby, ktorým ukázali tri modré tvary, vybrať medzi dverami so štyrmi alebo piatimi tvarmi: výber +1 alebo +2 namiesto obvyklého +1 alebo -1. Namiesto toho, aby si jednoducho vybrali väčší počet, dôsledne sa riadili pokynom +1, čo svedčí o tom, že naozaj pochopili požadovanú asociáciu.
Štúdia ukazuje, že ryby dokážu manipulovať s hodnotami malých čísel aj bez pomoci prstov, poznamenala zoologička Vera Schluesselová. A keďže vybrané druhy mali naposledy spoločného predka pred viac ako 400 miliónmi rokov, táto schopnosť musela vzniknúť už na začiatku evolúcie rýb.

Zo stránky Science spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.