S nástrojmi po krajine

Olduvaiská roklina, foto wikipédia/Noel Feans

Medzinárodný interdisciplinárny tím vedcov objavil v severnej Tanzánii v Olduvaiskej rokline, považovanej za kolísku ľudstva, najstaršie kamenné nástroje olduvanu, čiže najstaršej známej archeologickej kultúry. Vek nájdených kamenných nástrojov sa odhaduje až na dva milióny rokov a sú pravdepodobne dielom Homo habilis alebo člena rodu Paranthropus. Náš výskum vrhá ďalšie svetlo na náš vzdialený pôvod a evolučnú históriu, uviedol profesor Tristan Carter z Katedry antropológie kanadskej McMasterovej univerzity. Koncentrácia kamenných nástrojov a fosílií zvierat (divý dobytok, ošípané, hrochy, pantery, levy, hyeny, primáty, plazy a vtáky) v skúmanej lokalite sú dôkazom toho, že ľudský aj zvierací život sa sústredil na vodné zdroje. Výskum zároveň ukázal, že ako v tejto časti dochádzalo k rýchlym zmenám biotopov, tak sa aj naši praprapredkovia týmto zmenám prispôsobovali, takže sa vyjasnievajú kontúry spojenia medzi nájdenými fosíliami a ich environmentálnym kontextom. Osídľovanie rozmanitého a nestabilného prostredia aj po vulkanickej činnosti je jedným z prvých príkladov adaptácie na významné ekologické transformácie, uviedol Pastory Bushozi z Dar es Salaamskej univerzity v Tanzánii. Na základe chemického rozboru nástrojov vedci určili, že väčšina hornín použitých na ich výrobu bola získaná 12 km od miesta nálezu. To naznačuje plánované správanie v ranom štádiu ľudskej evolúcie. Predkovia ľudí v priebehu 200 000 rokov obsadzovali nesmierne odlišné prostredia iba s jednou súpravou nástrojov, čo hovorí o flexibilite ich správania a ekologickej prispôsobivosti, uviedol Julien Favreau z McMasterovej univerzity.

Zo stránky ScienceDaily spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 2/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.