Samsung – spolupráca malých a veľkých firiem

Podľa prieskumu spoločnosti Samsung sa musia veľké aj malé firmy prednostne zamerať na spoluprácu, aby vyriešili nevyváženosť v dôraze kladenom na produktivitu a bezpečnosť

Nová správa odhaľuje naliehavú potrebu hlbšej spolupráce medzi veľkými a začínajúcimi firmami, ktorá je v digitálnej ére životne závislej od práce s dátami podmienkou úspechu.

Nová správa, ktorej spracovanie si u analytickej spoločnosti CCS Insight objednala spoločnosť Samsung Electronics, poukázala na rastúce zaostávanie produktivity vo veľkých podnikoch na jednej strane a nedostatočný dôraz na bezpečnosť u začínajúcich firiem na strane druhej. Nová správa, zverejnená pod názvom „Big and Small: How to do Bigger Things in Business“, uvádza, že produktivita veľkých firiem sa v porovnaní s dobou pred desiatimi rokmi znížila a že rozdiely v produktivite medzi firmami, ktoré z hľadiska veľkosti patria medzi horných a dolných 10 %, dokonca narastajú.

Aj napriek tomu, že viac než polovica z 500 najväčších verejne obchodovaných spoločností teraz v snahe podporiť inovácie spolupracuje so začínajúcimi firmami, ich stagnujúca produktivita svedčí o nedostatku schopnosti vyťažiť z mentality, ktorú do podnikania vnášajú začínajúce firmy, reálne prínosy. Partnerstvá medzi veľkými a malými firmami sú čo do rozsahu obmedzené, aj keď technológie potrebné k plnému využitiu potenciálu spolupráce sú už na trhu k dispozícii.

Phil Lander, riaditeľ divízie B2B v spoločnosti Samsung Europe, uvádza: „Veľké podniky a malé začínajúce firmy si uvedomili, že ich budúci úspech závisí od schopnosti navzájom spolupracovať a že skutočná spolupráca musí byť viac, než len podpis zmluvy o partnerstve. Progresívne technológie môžu byť súčasťou hľadaného riešenia umožňujúceho veľkým podnikom úspešne a bezpečne spolupracovať so začínajúcimi firmami. Zverejnená správa ale ukazuje, že veľké podniky stále ešte zaostávajú v oblasti inovácií i produktivity.“

Správa varuje, že pre úspech v ére „digitálneho darwinizmu“, v ktorej budú podnikateľské prostredie rýchlo pretvárať nové technológie ako mobilita, internet vecí či umelá inteligencia, čelia firmy všetkých veľkostí stále naliehavejšej nutnosti efektívnejšie využívať technológie, aby si udržali konkurencieschopnosť.

Lander pokračuje: „Pokračujúca digitalizácia podnikania v kombinácii s nárastom dôrazu na mobilitu pri práci, podtrhuje význam platformy ako je Samsung Knox a bohato vybavených smartfónov ako je nový Galaxy Note8. S tým, ako sa budeme posúvať smerom k digitálnej podnikovej kultúre stále viac závislej od práce s dátami, bude nájdenie správnej rovnováhy medzi otvoreným, flexibilným a mobilným spôsobom práce a bezpečnosťou aj naďalej nanajvýš dôležité.“

Správa taktiež zistila, že malé začínajúce firmy majú úplne odlišný prístup k investíciám do mobilných technológií, čo začína naberať na rastúcom význame vzhľadom k rozšírenejšiemu využívaniu mobilnej práce. Tretina pracovníkov v rozvinutých krajinách dnes spadá do kategórie „mobilný pracovník“ a do roku 2020 ich v rozvinutých ekonomikách bude 48 %, pričom u malých podnikov tento podiel dosiahne dokonca 70 %.

Pre veľké spoločnosti sú často veľkou záťažou nastavené procesy, zastaralé technológie, obmedzené výdaje na IT a rastúce nároky na zaistenie bezpečnosti. Priemerná spoločnosť príde v dôsledku tohto organizačného „balastu“ približne o štvrtinu svojho produktívneho výkonu, čo pre podniky v USA zodpovedá úhrnnej strate vo výške 3 bilióny dolárov. Tretina pracovníkov s rozhodovacou právomocou vo veľkých podnikoch sa domnieva, že IT neplní ich potreby, čo je dvakrát viac než v malých firmách, ktoré sú veľmi pružné, inovatívne a lepšie prepojené často prostredníctvom osobných zariadení.

Táto pružnosť však so sebou nesie aj určité problémy. Len 27 % začínajúcich firiem považuje bezpečnosť dát za jednu zo svojich troch najdôležitejších oblastí, na ktoré sa musia zamerať, a menej než jeden zamestnanec z piatich absolvuje v malých firmách školenie o bezpečnosti. Tento prístup, ktorý je často podmienený nákladmi, je vzhľadom k rastúcemu počtu kybernetických útokov a zavádzaniu prísnejších pravidiel v oblasti compliance znepokojujúci.

Nick McQuire, viceprezident firemných vyšetrovaní spoločnosti CCS Insight, k tomu hovorí: „Nehľadiac na zrejmé vzájomné rozdiely hľadajú v technológiách veľké podniky i začínajúce firmy konkurenčnú výhodu – aby boli lepšie pripravené na nadchádzajúce výzvy. Naša správa ukazuje, že budúci úspech oboch typov spoločností sa bude odvíjať od toho, ako dobre si navzájom porozumejú, prekonajú rozdiely a budú spolupracovať.
Úspech stojí na určitých spoločných rysoch, ako je napríklad úplná nutnosť zamerať sa u mobilných zariadení prioritne na funkcie, vďaka ktorým môžu zamestnanci v teréne pracovať produktívnejšie, a zo záverov správy si je taktiež možné vziať isté ponaučenie. Veľké firmy musia byť tolerantnejšie k využívaniu osobných zariadení a nových technológií a malé začínajúce firmy musia klásť väčší dôraz na bezpečnosť svojich mobilných stratégií.“

Ďalšie informácie získate na adrese http://Samsung.com/business.