Slnko, ozón a naša pokožka

Vieme, že slnečné žiarenie má veľký vplyv na ľudské zdravie. Ako však ovplyvňuje náš bežný život skutočnosť, že od polovice 80. rokov žijeme v podmienkach s poškodenou ozónovou vrstvou Zeme? Aký je rozdiel medzi tzv. zlým a dobrým ozónom v atmosfére? Čo nám hrozí pri nadmernom opaľovaní? Ako vlastne vplýva slnko na pokožku a aké hoaxy sa šíria v tejto súvislosti? Letný špeciál Vedy v CENTRE bude na tému Slnko, ozón a naša pokožka.

Globálne otepľovanie a poškodenie ozónovej vrstvy Zeme patria medzi najväčšie globálne environmentálne problémy spôsobené ľudskou činnosťou. Aj napriek tomu, že od konca 90. rokov potvrdzujú merania pokles koncentrácie chemikálií, ktoré poškodzujú stratosférický ozón vo vzduchu, globálne ešte vždy nemôžeme hovoriť o obnovení ozónovej vrstvy Zeme. Obnovu ozónovej vrstvy ovplyvňujú aj javy súvisiace s globálnym otepľovaním.
V prvej časti prednášky prednášajúce načrtnú prepojenie medzi javmi spojenými s globálnym otepľovaním a poškodenou ozónovou vrstvou Zeme. Ukážu, ako sa monitoruje celkový ozón na Slovensku, vysvetlia, prečo sa spolu s celkovým ozónom monitoruje slnečné žiarenie v ultrafialovej oblasti spektra a akú informáciu poskytuje verejnosti slnečný UV index.
V druhej časti prednášky sa bližšie pozrú na tento negatívny vplyv. Počet jedincov s ťažkým ochorením kože neustále stúpa aj medzi mladými ľuďmi, a to aj napriek tomu, že týmto ochoreniam už vieme predchádzať. Častou príčinou je práve UV žiarenie, preto prednášaúce vysvetlia možnosti prevencie a ochrany kože. Súčasťou prednášky budú aj praktické rady, ako rozpoznať kožný nádor, akým spôsobom si vieme urobiť samovyšetrenie, ako sa starať o už spálenú pokožku či akým ďalším negatívnym vplyvom sa máme vyvarovať. Hostia sa taktiež pokúsia vyvrátiť niektoré pretrvávajúce mýty z tejto oblasti.

Podujatie sa uskutoční prezenčnou formou 28. júla 2022 o 17.00 h v Centre vedecko-technických informácií SR. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 27. júla 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

Mgr. Anna Pribullová, PhD., je meteorologička v Aerologickom a radiačnom centre SHMÚ v Gánovciach pri Poprade. Špecializuje sa na meranie a modelovanie charakteristík slnečného žiarenia. Viedla niekoľko domácich projektov a zúčastnila sa aj na riešení európskych projektov zameraných na problematiku vzťahov celkového ozónu a slnečného UV žiarenia. Spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a databázovými centrami zameranými na monitoring rôznych radiačných charakteristík.

MUDr. Petra Milko je dermatologička a štúdium medicíny úspešne ukončila na 1. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Prax a skúsenosti z dermatovenerológie získala nielen doma, ale aj v zahraničí na špičkových klinikách, odborných školeniach a stážach. V rámci dermatologického sympózia v Salzburgu získala aj ocenenie Academic excellence. Pravidelne sa zúčastňuje na tuzemských aj zahraničných kongresoch a seminároch so zameraním na všeobecnú i estetickú dermatológiu. Prostredníctvom sociálnych sietí a podcastov podporuje mladých ľudí v ich ceste za zdravotníckym vzdelaním v tejto oblasti a snaží sa šíriť informácie o prevencii a komplexnej starostlivosti o kožu a zdravie.

Text a foto NCP VaT