Slovenská flóra

Platforma iNaturalist sa na Slovensku zviditeľnila najmä v súvislosti s aprílovým podujatím City Nature Challenge Bratislava 2024. Existuje na nej však mnoho ďalších projektov, ktorých sa záujemcovia o občiansku vedu môžu zúčastňovať po celý rok (alebo v určitom vegetačnom období).

Slovenská flóra: projekt Slovenskej botanickej spoločnosti, screenshot stránky inaturalist.org

Jedným z najatraktívnejších je projekt Slovenská flóra. Iniciatíva Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV pozýva k mapovaniu rozmanitosti rastlín Slovenska aj širokú verejnosť. Vznikla podľa vzoru projektu Česká flóra založeného Českou botanickou spoločnosťou.

Zákonom chránený plamienok celistvolistý (Clematis integrifolia)

Cieľ projektu

Botanik Adam Kantor zo Slovenskej akadémie vied približuje, že projekt si kladie za cieľ zhromažďovať nové údaje o rozšírení divorastúcich a splanených cievnatých rastlín na území Slovenska, ktoré budú doložené fotografiou a lokalizáciou nálezu. Takéto spracovanie údajov na jednom mieste umožní ich lepšiu sumarizáciu, použiteľnosť a dostupnosť vedcom či ochranárom, ktorí budú môcť dáta v budúcnosti voľne využívať, napríklad pri publikovaní ďalších dielov monografie Flóra Slovenska. Podmienkou účasti na projekte je uviesť v systéme iNaturalist celé meno a priezvisko nálezcu (ak bude pozorovanie významné pre vedu, treba ho niekomu autorsky pripísať).
Termín cievnaté rastliny zahŕňa všetky kvitnúce či nekvitnúce rastliny s cievnymi zväzkami, teda byliny aj dreviny. Nepatria sem však napríklad riasy a machorasty. Primárne sa záujem projektu sústreďuje na divorastúce rastliny. V prípade, že ľudia nahrávajú pozorovanie rastliny pestovanej človekom, treba túto skutočnosť vyznačiť vo formulári zaškrtnutím políčka Captive/Cultivated. Dôležité je tiež dbať na zaznamenanie presného dátumu a lokality (GPS).

Ako na to

Nepôvodný a invázny druh beztvarec krovitý (Amorpha fruticosa)

Aj bežný človek bez botanického vzdelania môže na prechádzke či výlete získať údaje zaujímavé pre vedu. Odfotografuje rastlinu a prostredníctvom aplikácie iNaturalist pošle toto pozorovanie do databázy, s ktorou pracujú vedci. Tí môžu napríklad zistiť, že ide o novú geografickú lokalitu, na ktorej výskyt toho druhu ešte nebol známy, alebo vypozorovať z väčšieho množstva údajov rôzne trendy (ako splanievanie nových nepôvodných druhov rastlín či posun rozšírenia teplomilných druhov smerom na sever vplyvom zmeny klímy).
Práve v podobných momentoch sa ukazuje sila občianskej vedy – verejnosť dokáže získať veľké množstvo údajov zo širokého spektra lokalít, ktoré by pre vedecký tím bolo len veľmi ťažké (alebo nemožné) v takom rozsahu fyzicky navštíviť. Ak je však niektoré pozorovanie mimoriadne, môžu si botanici prísť overiť situáciu priamo do terénu a získať viac cenných údajov. Hoci mnohé z pozorovaní nahraných verejnosťou do systému iNaturalist sa budú týkať známych alebo vizuálne príťažlivých druhov na miestach, kde sa ľudia pohybujú najčastejšie, vedci si z nich dokážu odfiltrovať údaje, ktoré potrebujú.
Vďaka občianskej vede môže k mapovaniu slovenskej flóry prispieť každý, komu na nej záleží.

Mapa pozorovaní, screenshot stránky inaturalist.org

Vedecká knižnica CVTI SR
Foto Adam Kantor
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.