Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko sa zúčastnia na projekte reaktoru MBIR

Výskumné ústavy a firmy z krajín Vyšehradskej štvorky (Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko) sa budú podieľať na výskumnej práci v medzinárodnom výskumnom centre, ktoré vznikne v Rusku spoločne s reaktorom MBIR, najvýkonnejším výskumným rýchlym reaktorom na svete.

MBIR vizualizácia

Združenie V4G4 Center of Excellence, ktoré združuje štyri ústavy jadrového výskumu a inžinieringové spoločnosti z krajín Vyšehradskej štvorky, podpísalo s ruskou štátnou korporáciou pre atómovú energiu Rosatom, ktorá stavia reaktor MBIR, memorandum o porozumení pri zapojení do výskumného centra s reaktorom MBIR.

Memorandum bolo podpísané v pondelok 26. júna počas medzinárodnej konferencie o rýchlych reaktoroch a ich palivovom cykle FR17, ktorú organizuje Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu od 26. do 29. júna v Jekaterinburgu, a ktorá je najväčšou konferenciou na túto tému. Pod dokument sa podpísal János Gadó, predseda koordinačnej rady V4G4 Center of Excellence, a Vjačeslav Peršukov, námestník generálneho riaditeľa Rosatomu a riaditeľ Bloku pre riadenie inovácií Rosatomu.

Podľa znenia memoranda sa partneri dohodli, že schvália kľúčové podmienky zapojenia do medzinárodného výskumného centra MBIR, a že určia záväzný objem výskumných prác na novom reaktore.

Reaktor MBIR vzniká vo výskumnom ústave jadrových reaktorov NIIAR, ktorý leží v Dimitrovgrade. Vďaka unikátnym technickým parametrom reaktora MBIR je možné riešiť široké spektrum výskumných úloh, ktoré sú nevyhnutné pre vznik nových konkurencieschopných a bezpečných jadrových energetických reaktorov vrátane rýchlych reaktorov. Tie majú zásadný význam pre dlhodobú udržateľnosť jadrovej energetiky, pretože umožňujú efektívne uzavrieť jadrový palivový cyklus. Reaktor MBIR naviac vďaka svojmu veľkému výkonu niekoľkonásobne skráti dobu trvania výskumných prác v porovnaní so súčasnými reaktormi.

Reaktor MBIR má byť podľa plánov uvedený do prevádzky v roku 2020 a patrí k projektom označovaným ako megascience. V prevádzke má byť 50 rokov, a dlhodobo tak zaistí pre jadrový výskum moderné výskumné zariadenie s potrebnou infraštruktúrou.

V4G4 Center of Excellence tvorí slovenská inžinieringová spoločnosť VUJE, český výskumný ústav ÚJV Řež, maďarský výskumný ústav Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjának a poľský výskumný ústav Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Združenie je zaregistrované na Slovensku a vyvíja reaktor Allegro, ktorý patrí do IV. generácie a je chladený plynom.

Českú účasť bolo možné zaznamenať už pri príprave projektu, pretože inžinieringová spoločnosť EGP Invest z Uherského brodu (súčasť Skupiny ÚJV) dodala Rosatomu v roku 2013 projekt strojovne s vyvedením výkonu. Spolupráca medzi EGP Invest a projekčným ústavom Atomprojekt, zo štruktúry Rosatomu, bola o rok neskôr ďalej rozšírená o oblasť rádioaktívneho odpadu.

„Naviazanie priamej spolupráce s ruským jadrovým priemyslom v rámci projektu MBIR vnímame ako jedinečnú možnosť pre ďalší rozvoj našej firmy. Je to úplne zásadný referenčný kontrakt, úspešná realizácia ktorého nám umožní vstup na nové zahraničné trhy,“ hovorí František Fiedler, riaditeľ Divízie strojných a jadrových technológií EGP INVEST.


MBIR je viacúčelový výskumný reaktor na báze rýchlych neutrónov, ktorý je chladený sodíkom a  má  tepelný výkon 150 MW. V septembri 2015 bol zaliaty prvý betón do základov reaktorovej budovy. Reaktor vzniká v areáli výskumného ústavu jadrových reaktorov NIIAR, ktorý je súčasťou Rosatomu a leží neďaleko mesta Dimitrovgrad. Do prevádzky má byť uvedený v roku 2020 a stane sa najvýkonnejším prevádzkovaným výskumným reaktorom na svete.
V Českej republike existujú dva výskumné reaktory v Ústave jadrového výskumu v Řeži a jeden školský reaktor VR-1 na ČVUT v Prahe.