SNM – Prírodovedné múzeum pozýva

Pozývame obyvateľov i návštevníkov Bratislavy do Prírodovedného múzea SNM, ktoré sa nachádza v známej veľkolepej budove architekta Harminca v centre mesta pri Dunaji na Vajanského nábreží. Možno tu zhliadnuť najrozsiahlejšie prírodovedné zbierky na Slovensku.
Prehliadka začína modernou, s pomocou najnovších vedeckých poznatkov zostavenou paleontologickou expozíciou, kde nájdeme chronologický prehľad vývoja života na Zemi s osobitým zreteľom na fosílie z nášho územia. Zaujme aj model tatranského dinosaura a mamuta v životnej veľkosti. Expozícia „Biodiverzita Slovenska“ nás komplexne oboznámi s našou prírodou. Uvidíme aj krásne diorámy, imitujúce prírodné biotopy. Stretneme vrabca, medveďa i majestátneho zubra. Potom sa ponoríme do tajov rôznych drahokamov, kryštálov a rúd v mimoriadne bohatej mineralogickej expozícii. Uvidíme dokonca aj záhadné meteority, poslov z vesmírnych diaľav. Výlet do tajov prírody ukončíme v expozícii „Biodiverzita Zeme“ s ukážkami cudzokrajných biotopov v diorámach; pocestujeme od polárnych oblastí až po tropický prales a koralové útesy. Ďalej uvidíme rôzne exotické tvory, od žirafy až po tropické motýle, nádhernú rajku alebo nočného papagája kakapa, ako aj najväčšie semeno sveta, pochádzajúce až zo vzdialených Seychel. Pre verejnosť je určená „Hubárska poradňa“, ktorú možno navštíviť každý pondelok poobede. Prírodovedné múzeum ponúka aj prehliadky expozícií s lektorským výkladom, ďalej prírodovedné prednášky určené širokej verejnosti, ako aj vzdelávacie programy zo všetkých prírodovedných oblastí, vrátane astronómie, energie, ekológie (zoznam a anotácie nájdete tu: http://www.snm.sk/?vzdelavacie-programy-prirodovedne); vzdelávacie programy v mnohom nadväzujú na školské osnovy. Bližšie informácie sú na našej stránke (http: prirodovedne.snm.sk), kde sú aj aktuálne informácie o našich akciách a ponuke. Učitelia môžu navštíviť naše múzeum spolu so žiakmi a študentmi v rámci vyučovania a využiť  bohaté zbierky, ako aj lektorský výklad či vzdelávací program v pedagogickej praxi. Deti od 10 rokov sa môžu prihlásiť na náš astronomický krúžok; návšteva krúžku je zdarma (prihlásiť sa možno mailom u Dr. Maštenovej: mastenova@snm.sk).
Naše múzeum sa už tradične zúčastňuje podujatia „Noc výskumníkov“, tento rok sa uskutoční 30. 9. 2016. V rámci podujatia ponúkame bohaté priehrštie prednášok a rôznych aktivít, ktoré iste zaujmú každého návštevníka. Srdečne pozývame. Taktiež pozývame na seminár „Evolučná biológia pre školy“, ktorý je určený pre učiteľov.