Strieborní Slováci v Číne

Slovenskí víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018, stredoškoláci Richard Maguľák a Viliam Podhajecký, sa v lete úspešne zúčastnili medzinárodnej súťaže v Číne.

Medzinárodná projektová súťaž stredoškolákov CASTIC (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest) sa v tomto roku konala v priestoroch univerzity v meste Macau. Súťaž v oblasti inovácií, vedy a techniky, ktorá má už 34 rokov a považuje sa za najväčšiu vedeckú súťaž v Číne na medzinárodnej úrovni, organizuje Čínska asociácia pre vedu a techniku, ministerstvo školstva a ďalšie vládne organizácie. Je určená študentom od 12 do 20 rokov a tento rok sa jej zúčastnilo až 900 súťažiacich.
Študenti zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach Richard a Viliam vypracovali tímový projekt Rádiovo ovládané autíčko. Po štyroch náročných dňoch prezentovania projektu pred odbornou hodnotiacou komisiou a verejnosťou obsadili výborné druhé miesto v kategórii Engineering Science. Podobné úspešné príbehy zažívajú každoročne najlepší účastníci celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT). FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelových prezentácií. Na celoslovenské finále, v tomto roku opäť ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, postupujú najúspešnejšie projekty z krajských kôl. Dátumy a miesta konania krajských kôl nájdete na našej web stránke, ukončenie registrácie je pre všetky kraje jednotné – 9. októbra 2019. Už 22. ročník celoslovenského finále sa uskutoční v Bratislave v dňoch 7. a 8. novembra 2019 a bude súčasťou výstavy Pedagogika a veľtrhu Bibliotéka v areáli Incheba. Ďalšie podrobnosti nájdete aj na www.festivalvedy.sk.

Po návrate sa s  Richardom Maguľákom porozprávala riaditeľka Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) Gabriela Kukolová.

Upravovali ste niečo na projekte oproti národnému finále na festivale vedy a techniky AMEVET?
Zmenili sme mnoho a v aktuálnom období je auto na 90 percent vyrobené nami. V mechanike sme si vyrobili vlastné diferenciály a pneumatiky, vytlačené na špeciálnej 3D tlačiarni. Túto tlačiareň sme mohli využívať v rámci spolupráce s Katedrou biomedicínskeho inžinierstva Technickej univerzity v Košiciach. Pomáhali nám aj s tlačou titánových ozubených koliesok do prevodovky. V elektronike sme zmenili riadiacu jednotku z Arduina NANO na ATmega328p. Tento mikropočítač je možné jednoducho vyňať z plošného spoja, naprogramovať a vložiť naspäť.

Akú skúsenosť si odnášate zo súťaže?
Odnášame si mnoho skúseností aj nových vedomostí. Naučili sme sa riešiť krízové situácie, napríklad poškodenie projektu počas letu na súťaž. Zlepšili sme sa v oblasti mechaniky alebo elektroniky, ale aj v tzv. soft-skills, teda prezentačných zručnostiach. Súťaž nás naučila spolupracovať ako tím s cieľom dosiahnuť vytúžený výsledok. Videli sme mnohé inovácie a pravdepodobné smery, ktorými sa bude svet vedy a techniky uberať. Radi by sme to aplikovali v budúcnosti a prispeli svojím dielom do tejto mozaiky.

Text a foto Ing. Ján Nemec, AMAVET

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 10/2019. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre