„Strojársky výrobok roka 2015“

2016_05_24_stroj (2)BIATEC LASER TECHNOLOGY s prestížnym ocenením Zväzu strojárskeho priemyslu SR

NITRA – Prestížne ocenenie „Strojársky výrobok roka 2015“ v rámci 23. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre získala spoločnosť BIATEC LASER TECHNOLOGY s.r.o., člen skupiny BIATEC GROUP a.s. za svoje zariadenie Biatec Laser BLT F3.

Súťaž o najlepšie strojárske výrobky každý rok organizuje Zväz strojárskeho priemyslu SR, aby tak verejne ocenil a tým podporil aktivity slovenských výrobcov. O titul sa môžu uchádzať na Slovensku registrované podniky s výrobkami, ktorých krajinou pôvodu je Slovenská republika. Víťazov vyberá nezávislá hodnotiteľská komisia.

„Ocenenie zo strany Zväzu strojárskeho priemyslu SR je pre nás veľkou poctou a patrí celému tímu, ktorý dokázal za pomerne krátky čas, asi jedného roka, pretaviť prvotnú myšlienku až do podoby finálneho produktu. Súťaž takisto potvrdzuje, že v prostredí slovenského výskumu a vývoja každým rokom vznikajú nové myšlienky, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu doma a zároveň pomáhajú zvyšovať konkurencieschopnosť aj na zahraničných trhoch,“ uviedol generálny riaditeľ BIATEC GROUP, Bohumil Neštrák.

Ocenená technológia Biatec Laser BLT F3, ktorá mala len v polovici mája svetovú premiéru na medzinárodnom veľtrhu Lamiera 2016 v talianskej Bologni aplikuje najnovšie poznatky z výskumu priemyselného využívania laserových  technológií. Prináša v súčasnosti najrýchlejšie rezanie ultra tvrdých materiálov a ďalšie výhody pre celú oblasť nástrojárskeho priemyslu. Slúži predovšetkým na prípravu polotovarov – komponentov pre špičkové obrábacie nástroje ako napríklad frézy, vrtáky a pod.

Ako dopĺňa riaditeľ výskumu a vývoja BIATEC LASER TECHNOLOGY, Peter Schmeringa, nová technológia pracuje až 30-násobne vyššou rýchlosťou ako bežne používané elektro-erozívne zariadenia /tzv. drôtové rezačky/. Najtvrdšie priemyselne používané materiály ako polykryštalický diamant (PCD), kubický nitrid bóru (CBN) a tvrdokovy dokáže rezať rýchlosťou 60 mm za 1 min /pri hrúbke 1,6 mm/. Zariadenie  tak umožňuje flexibilné vyťaženie rezných kapacít a je neoceniteľným pomocníkom napríklad pri nárazovej zákazkovej výrobe. Zároveň reže vodivé aj nevodivé materiály a hladko prechádza aj cez hrubozrnné kryštály veľkosti nad 40 mikrometrov, kde drôtové rezačky zlyhávajú. Napriek vyšším výkonnostným parametrom je pritom jeho prevádzka úsporná a to nielen pre nízku spotrebu energií. Prístroj pracuje na báze pulzného lasera a na chladenie využíva vzduch. Odpadajú tak náklady a starosti s prípravou technickej vody, ako i náklady na spotrebný materiál v podobe rezacích drôtov, vysvetľuje P. Schmeringa. Naproti tomu životnosť lasera je vypočítaná na obdobie 10 rokov a to pri jeho 24 hod. dennej prevádzke.

Technológia má však výhody aj v porovnaní s konvenčnými laserovými riešeniami a to napríklad pre jej malé priestorové nároky. Zastavovací priestor celého zariadenia je totiž 4-krát menší ako u  tuholátkových laserov   s pulznou lampou.

O spoločnosti:

Spoločnosť BIATEC LASER TECHNOLOGY sa špecializuje na výskum a vývoj nových laserových aplikácií a technológií pre priemysel. Portfólio spoločnosti zahŕňa celý prierez oblasti laserového mikroobrábania – od vytvárania presných tvarov v pod milimetrovej oblasti cez rezanie ultra tvrdých materiálov až po precízne postupy laserového popisovania. Vyvíja tiež nové aplikácie lasera pre drevospracujúci priemysel či zdravotníctvo. Je súčasťou rodinného holdingu BIATEC GROUP s dlhoročnými skúsenosťami s vytváraním veľkých priemyselných celkov a nastavovaním výrobných procesov. To jej pomáha lepšie poznať potreby priemyselných zákazníkov, vrátane ich ekonomického hodnotenia investícií do nových technológií.