Superhrdinovia dnešných dní

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlásilo aj tento rok dve súťaže pre mladých, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 (TVT 2020). Obe sú zamerané na tému: Vedci – superhrdinovia dnešných dní. V rámci nich môžu žiaci a študenti výtvarne a graficky znázorniť svoj pohľad na vedcov a ich vynálezy, ktoré zachraňujú a uľahčujú život ľudí. Výtvarná súťaž je určená žiakom základnej školy alebo osemročného gymnázia či základnej umeleckej školy na Slovensku vo veku od 9 do 16 rokov. Zúčastnení môžu využiť rôznorodé výtvarné techniky ako maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia. Grafická súťaž je príležitosťou pre študentov strednej školy, vysokej školy alebo doktorandov na Slovensku, aby vo svojich grafických návrhoch prezentovali pozitívny dosah vedeckých výskumov na ľudstvo. Súťaže sa konajú v rámci TVT 2020, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR. Partnermi TVT 2020 sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú vedanadosah.sk, časopis Quark, Nextech a Zážitkové centrum vedy Aurelium. Svoje súťažné diela môžete prihlasovať od 1. júna do 2. októbra 2020. Viac informácií nájdete na www.tyzdenvedy.sk

R, foto NCP VaT

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre