Súťaž

Ak nám do 31. marca 2022 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ktorá z globálnych výziev je podľa vás najvážnejšia a zaslúžila by si najväčšiu pozornosť vedcov?

zaradíme vás do žrebovania o knihy Andrey Settey Hajdúchovej: 10-10-10 a Juraja Tekela: Fyzika v slepých uličkách z Vydavateľstva Matice slovenskej, s. r. o.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.