Súťaž

Ak nám do 30. apríla 2022 pošlete odpoveď na otázku:

Ako si predstavujete život v roku 2122?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Andrey Settey Hajdúchovej: 10-10-10 z Vydavateľstva Matice slovenskej, s. r. o.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.