Súťaž

Ak nám do 31. mája 2022 pošlete odpoveď na otázku:

Čím sa podľa vás vyznačuje vyspelá civilizácia?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Andrey Settey Hajdúchovej: 10-10-10 z Vydavateľstva Matice slovenskej, s. r. o.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.