Súťaž

Ak nám do 30. júna 2022 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Na ktorom atole sa otestovala prvá vodíková bomba na svete a aký bol krycí názov tejto operácie?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Š. Lubyho a V. Rušina: Svet nie je malý, ale je čoraz menší z vydavateľstva SAV VEDA.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.