Súťaž

Ak nám do 31. júla 2022 pošlete správnu odpoveď na úlohu:

Uveďte autorov troch psychologických experimentov s detskými účastníkmi a čo skúmali.

zaradíme vás do žrebovania o knihu V. Bačovej a J. Kurinca: Najznámejšie experimenty v psychológii z edície Veda pre deti.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.