Súťaž

Ak nám do 31. júla 2022 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Kto získal ocenenie Vedec roka SR v 1. ročníku podujatia?

zaradíme vás do žrebovania o brožúru Vedec roka SR – 25 rokov. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.