Súťaž

Ak nám do 31. augusta 2022 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Z akých materiálov Gréci stavali svoje príbytky?

zaradíme vás do žrebovania o knihu M. Habaja: Svet starovekého Grécka z vydavateľstva Perfekt.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.