Súťaž

Ak nám do 30. septembra 2022 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ktoré slovenské denníky sú dostupné v službe PressReader?

zaradíme vás do žrebovania o tričko s ľubovoľnou potlačou podľa vašich predstáv z kreatívnej dielne FabLab.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.