Súťaž

Ak nám do 31. októbra 2022 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Čo je základnou funkčnou jednotkou dedičnosti?

zaradíme vás do žrebovania o knihu J. Krauseho a T. Trappeho: Putovanie našich génov z vydavateľstva IKAR.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.