Súťaž

Ak nám do 30. novembra 2022 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Čo väčšinou spôsobuje červenú farbu pieskovca?

zaradíme vás do žrebovania o knihu T. Elborougha: Atlas zabudnutých miest z vydavateľstva IKAR.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.