Súťaž

Ak nám do 31. decembra 2022 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ako sa volá oblasť, ktorá upozorňuje na hrozby prameniace zo zneužitia nanovedy?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Štefana Lubyho: Nanosvet na dlani z dielne CVTI SR.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 840 01 Bratislava 4.