Súťaž

Ak nám do 31. decembra 2022 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Čo je cieľom hypotetickej teórie všetkého?

zaradíme vás do žrebovania oknihu Jima Al-Khaliliho: Svet podľa fyziky z vydavateľstva IKAR.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.