Súťaž

Ak nám do 31. januára 2023 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Za čo je v kuchyni zodpovedná Maillardova reakcia?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Ondřeja Dvořáka: Chemie na talíři z vydavateľstva Grada.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.