Súťaž

Ak nám do 28. februára 2023 pošlete odpoveď na otázku:

Ktorá kniha patrí medzi vaše najobľúbenejšie a prečo?

zaradíme vás do žrebovania o publikáciu: Knihy, ktoré ovplyvnili dejiny z vydavateľstva IKAR.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.