Súťaž

Ak nám do 30. apríla 2023 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Čo je cirkadiánny rytmus a čo ho narúša?

zaradíme vás do žrebovania o nákupnú poukážku v hodnote 10 eur od kníhkupectva Artforum.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4.