Súťaž

Ak nám do 31. mája 2023 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Kto ako prvý použil slovo atlas na pomenovanie súboru máp?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Petra Snowa: Dejiny sveta – mapa za mapou z vydavateľstva IKAR.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4.