Súťaž

Ak nám do 31. januára 2024 pošlete správne odpovede na otázky:

Kto je autorom pojmu pre štvorrozmernú kocku – teserakt a z čoho je odvodený? Kedy a v ktorom diele ho prvýkrát predstavil?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Samuela Kováčika: Kúsky reality z vydavateľstva SLOVART.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4.