Súťaž

Ak nám do 29. februára 2024 pošlete správnu odpoveď na otázky:

Ktorá fyzikálna veličina charakterizuje absolútnu veľkosť zemetrasenia a kto ju prvýkrát navrhol?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Petra Mocza, Evy Rutšekovej a kolektívu: Zemetrasenia. Tragické výzvy v dejinách z vydavateľstva GRADA.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4.